Χτισμένο δίπλα στο ποταμό Έβρο, μία ανάσα πριν τα Τουρκικά σύνορα !...

Μία ευγενική χορηγία των εταιρειών:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ &
DIGITFORT – ΛΙΝΑΡΔΗΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ